سه شنبه, 18 مهر 1396

سد سازی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
 • مطالعات امکان سنجی طرحهای توسعه منابع آب
 • مطالعات منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
 • تلفیق منابع آبهای سطحی وزیرزمینی
 • مهندسی رودخانه
 • تاسیسات انحراف آب
 • کنترل ودفع سیلابها واصلاح مسیررودخانه
 • انجام خدمات مهندسی سدهای خاکی وبتنی بمنظور ذخیره سازی و کنترل آب و تولید نیرو
 • انجام مطالعات تهیه و ارائه طرح تعمیرات و علاج بخشی سدهای کوتاه و آب آور
 • نیروگاههای آبی وسازه های جانبی
 • سایرابنیه وتاسیسات وابسته سدسازی
 • برنامه ریزی و اقتصاد آب