سه شنبه, 18 مهر 1396

پروژه ها

 • سدسازی
  • خدمات مهندسي مرحله سوم (نظارت عاليه و كارگاهي) طرح تعميرات و علاج بخشي سدهاي كوتاه و تاسيسات آب آور استان آذربايجان شرقي

  • خدمات مهندسي كنترل پايداري و رفتارسنجي سدهاي كردكدي و قيصرق

  • خدمات مهندسي نظام جامع استقرار مديريت پروژه در سطح شركت آب منطقه اي اردبيل

  • خدمات مهندسي مرحله سوم (نظارت عاليه و كارگاهي) طرح تعميرات و علاج بخشي سد و شبكه آبياري و زهكشي سازه هاي آبخيزداري حوضه سد چل قشلاقي اهر

 • شبكه های آبياری و زهكشی
  • تشكيل اكيپ هاي گشت و بازرسي در دشتهاي آزاد استان آذربايجان شرقي

  • تشكيل گروههاي گشت و بازرسي از منابع آب استان اردبيل

  • خدمات مهندسي جمع آوري داده هاي پايه شبكه سنجش آبهاي سطحي و زيرزميني استان آذربايجان شرقي

  • استقرار سيستم مديريت يكپارچه آمار و اطلاعات منابع آبهاي زيرزميني

  • خدمات مهندسي طراحي و تهيه نقشه هاي اجرايي و نظارت بر اجراي طرح باقيمانده كانال آب آور سد داش اسپيران

  • تامين و انتقال آب به اراضي بلند آب شهر زنوز مرند

  • خدمات مرحله سوم عمليات تكميلي آب و خاك مزارع النجق مرند

  • خدمات مرحله سوم عمليات تكميل ساختمان ايستگاه پمپاژ اصلي اربطان و كانال سراي هريس

  • خدمات كارشناسي طرح

  • خدمات مهندسي مرحله سوم (نظارت عاليه و كارگاهي) طرح عمليات اجرايي 700 هكتار شبكه آبياري قطره اي واحد عمراني اكرم آباد (قطعه اول) در اراضي پاياب سد آيدغموش ميانه

  • خدمات مهندسي مرحله سوم (نظارت عاليه و كارگاهي) طرح اجرايي 100 هكتار شبكه آبياري قطره اي واحد عمراني اكرم آباد (قطعه اول) در اراضي پاياب سد آيدغموش ميانه

  • مطالعات مرحله اول و دوم ايستگاه پمپاژ و شبكه هاي آبياري و زهكشي قشلاق كرملو

  • مطالعات شناسايي طرح هاي توسعه منابع آب در حوضه آبريز قوري چاي اهر

  • مطالعات مرحله دوم شبكه آبياري و زهكشي اراضي پاياب سد چل قشلاقي

  • مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع آبرساني و شبكه توزيع آب خام فضاي سبز شهر ترك ميانه

  • مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع آبرساني و شبكه توزيع آب خام فضاي سبز شهرتركمنچاي ميانه

  • جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر تسوج

  • مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع آبرساني و شبكه توزيع آب خام فضاي سبز شهر تسوج

  • مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع آبرساني و شبكه توزيع آب خام فضاي سبز شهر جديد سهند

  • مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع آبرساني و شبكه توزيع آب خام فضاي سبز شهر مرند

  • جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر مرند

  • مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع آبرساني و شبكه توزيع آب خام فضاي سبز شهر هاديشهر

  • مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع آبرساني و شبكه توزيع آب خام فضاي سبز شهر ممقان

  • مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع آبرساني و شبكه توزيع آب خام فضاي سبز شهر ملكان

 • كشاورزی، منابع طبيعی و امور دامی
  • مطالعات مرحله اول و دوم توسعه باغات در اراضي شيبدار استان آذربايجان شرقي

  • مطالعات امكانسنجي توسعه فعاليتها ، توليدات و ايجاد فرصتهاي شغلي در مناطق عشايري ميانه

  • مطالعات امكانسنجي توليدات و ايجاد فرصتهاي شغلي توسعه فعاليتها در منطقه عشايري خداآفرين

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
پروژه ها