سه شنبه, 18 مهر 1396

مدیرعامل

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
فرهاد اسرافیلی

m-esrafili

 تحصیلات

 • کارشناسی ارشد رشته مهندسی تاسیسات آبیاری - دانشگاه تهران - ۱۳۷۵
 • کارشناسی رشته مهندسی آبیاری – دانشگاه تبریز - ۱۳۷۰

  سوابق کاری

 • معاون مطالعات و طراحی شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور، سرپرستی سهند(۱۳۷۴ - ۱۳۷۶)
 • کارشناس مسئول شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز- مهندسین مشاور قدس نیرو (۱۳۷۸)
 • کارشناس مسئول شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل (۱۳۷۸ - ۱۳۸۵)
 • کارشناس ناظر دفتر مهندسی شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل- ناظر فنی مطالعات شبکه های آبیاری (۱۳۸۶-۱۳۸۷)
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سیماب رود آذربایجان از سال ۱۳۸۴ لغایت تاکنون

رئیس هیئت مدیره

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
حمید فتحی

hamid fathi

 تحصیلات

 • ۱۳۷۵ - ۱۳۷۷ دانشگاه تبريز - دانشکده فنی تبريز‏، کارشناسى ارشد، مهندسى عمران - سازه‌های هيدروليكى
 • ۱۳۶۹ - ۱۳۷۴ دانشگاه تبريز - دانشکده فنی تبريز، کارشناسى، مهندسى عمران - آب

  سوابق کاری

 • ۱۳۸۹تاکنون، مهندسين مشاور سيماب رود آذربايجان، معاون فنی
 • ۱۳۸۵ - ۱۳۸۸مهندسين مشاور زمين‌ژرفاب، رئيس هيأت‌مديره، مدير امور نظارت و امور منابع آب
 • ۱۳۸۴ - ۱۳۸۰ مشاور فني عمليات اجرائي سد زنوز و مديريت عمليات حفاري و تزريق
 • ۱۳۷۴ - ۱۳۷۷ اداره كل امور عشاير استان آذربايجان‌شرقي، تبريز، مسئول كارگاه ايستگاه پمپاژ قلي‌بيگلو و حيدركانلو، كارشناس مجري طرح
 • ۱۳۷۸تاكنون، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان‌شرقي، مهندس عمران پايه 1
 • ۱۳۷۸- ۱۳۸۵مهندسين مشاور فرازآب، تبريز، مديريت پروژه طرحهاي منابع آب در فازهاي شناخت، توجيهي و تشريحي، نظارت عالي فني بر اجرا، مدير پروژه و كارشناس ارشد طراحي سازه‌ها و مطالعات هيدروليكي، كارشناس ارشد فني طرحهاي سدسازي در سازه‌هاي خاكي

مدیریت