سه شنبه, 18 مهر 1396

درباره سیماب رود

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

شرکت مهندسين مشاور سيماب رود آذربايجان (سهامى خاص) بعنوان يکى از شرکتهاى ارائه دهنده خدمات مشاوره اى در رسته مهندسى آب (سدسازى‏‌شبکه هاى آبيارى و زهکشى)، رسته مطالعات کشاورزى (کشاورزى، منابع طبيعى و دامپرورى‏) در سال ۱۳۸۴ و رسته ژئوتکنيک در سال ۱۳۹۱ پايه گذارى شده و ضمن رعايت اصول اخلاق فعاليت حرفه اى در چهارچوب اصول فنى و حرفه اى به ايفاى رسالت مهندسى و ارائه خدمات مشاوره اى تخصصى اقدام نموده و در حال حاضر بمنظور استمرار فعاليت هاي مذکور‏ با پياده سازى و استقرار سيستم مديريت کيفيت (ISO 9001:2008) خود را متعهد به رعايت الزامات سيستم مذکور در نيل به اهداف زير مى داند.
۱ـ افزايش رضايت مشتريان و ساير طرف هاى ذينفع.
۲ـ افزايش توان رقابتى در بازارهاى داخلى و خارجى.
۳ـ افزايش رضايت کارکنان.
۴ـ بهبود مداوم سيستم مديريت کيفيت
۵ـ توسعه فناورى ها


درباره ما